Hodnota U, neboli součinitel prostupu tepla, vyjadřuje laicky řečeno jak moc okno tepelně izoluje. Jiná definice zní, že je to množství energie (tepla), které pronikne metrem čtverečním okna při teplotním spádu 1 stupeň Kelvina. Čím je tato hodnota menší, tím lépe.

Standardní hodnota U zasklení neboli Ug je 1,1 W/m2K. Hodnota U celého okna neboli Uw je většinou o něco vyšší a pohybuje se kolem 1,25 W/m2K.

Pozor, někteří výrobci tyto hodnoty zaměňují.

Výše uvedené hodnoty splňují normu ČSN 730540-2 a jsou obecně dostačující. Samozřejmostí je při zvýšení nákladů na pořízení možnost dodání skel se špičkovými parametry pro náročné investor například pro realizace pasivních domů.