Nezežloutnou mi bílé plastové rámy? Jaká je životnost těsnění v oknech?

Dnes už není pochyb o tom, že životnost plastového okna je větší než padesát let při zachování všech jeho parametrů včetně funkčnosti a stálosti barvy povrchu. Vývoj plastových oken a materiálů k jejich výrobě započal už v polovině minulého století v Německu. Od té doby prodělal mnoho změn, proto jsou již výrobci konfrontováni s výměnou nejstarších typů plastových oken. Důležité však je, že důvod jejich náhrady nebyl v opotřebení profilů, ale v požadavku nahradit zastaralé typy, které již nesplňovaly tepelně a zvukově-izolační požadavky, případně požadavky na design nebo kování.

Životnost těsnění v plastových profilech dosahuje minimálně 15 let.
Geus dodává svým zákazníkům okna již od začátku 90. let a výměna těsnění patří mezi zcela ojedinělé servisní zásahy. Nicméně, výhodou námi dodávaných oken je, že těsnění je možné kdykoliv nahradit novým typem.