Plastové profily pro výrobu oken jsou svojí konstrukcí komůrkové systémy vyplněné vzduchem. S jejich vzrůstajícím počtem rostou i tepelně-izolační vlastnosti profilu. Toto zlepšení je ale od počtu komor 6 téměř zanedbatelné. Navíc se vzrůstajícím počtem komor se často zmenšuje statická tuhost profilu, protože rozměry jednotlivých komor i výztuha jsou menší.