Výměnu starých oken za nová je možné bez problémů provést, i když teploty klesají pod bod mrazu. Mezi demontáží stávajícího okna a montáží nového okna uplyne pouze několik desítek minut. Za tuto dobu nedojde k prochladnutí zdiva, a tak se teplota v místnosti po instalaci oken rychle vrací k normálu. Květiny nebo domácí mazlíčci, kteří by mohli utrpět chladem, lze snadno přemístit do jiné, vytápěné části bytu. Obavy z kvality použitých montážních materiálů rovněž nejsou opodstatněné – v zimním období se používají hmoty (malty, montážní pěny), které jsou určené až do -5 °C.