V zimě máme doma obvykle vyšší teplotu než venku, méně větráme, a tak je uvnitř i větší množství vodní páry, která se hromadí z běžného fungování domácnosti (z vaření, praní, vydechovaných par, z květin a mnoha dalších zdrojů). A jelikož materiály v místnosti mají různou povrchovou teplotu, ještě před tím, než dojde k nasycení vzduchu vodní párou a vytvoří se mlha, začnou se tyto páry na materiálech s chladnějším povrchem, jakým bývají okenní skla, srážet. Nejjednodušším způsobem odstranění problému je vyvětráním snížit obsah vlhkosti a topením zvýšit povrchovou teplotu skel.

Větrání by mělo být krátké, ale intenzivní, aby se vzduch vyměnil, ale zároveň aby neprochladly povrchy u dalších materiálů v místnosti. Trvale otevřená okna do polohy sklopeno jsou neekonomická (dochází k velkým tepelným ztrátám).
Nedostatečné větrání může způsobit zejména zdravotní potíže (např. plísně).