Kroucení plastových oken je podmíněno fyzikálními zákony, kdy teplota na vnitřním povrchu profilu je v letním období výrazně nižší než na osluněném vnějším povrchu. Vzniklé namáhání je nejvýraznější u rozměrově větších výrobků (např. balkónové dveře) a u barevných odstínů profilů (dřevodekor, RAL). Jen správnou konstrukcí, postupem výroby a montáže a kvalitou použitých komponentů je možné těmto deformacím zabránit.

Geus používá pro výrobu profilů ocelové pozinkované výztuže tl. 2 mm, balkónové dveře nabízí se staticky lepší výztuhou a dodržuje v tomto ohledu přísné podmínky dané pro výrobu plastových oken od výrobce profilů, firmy Gealan.